سطل زباله از جنس چوب IT-192

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

توقف تولید و فروش

ویژگی سطل زباله ی شهری این است که دارای حجم کافی بوده تا شهروندان به راحتی استفاده کنند. گذشته از این زیبایی و طراحی چشم نواز اهمیت خاصی برخورداراست.برای خرید از سایت ایمن ترافیک کالا اقدام کنید.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
145,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 6,900,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 عدد
175,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
98,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 عدد
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  4 عدد
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 6,900,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 عدد
82,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  5 عدد
3,000,000 - 6,200,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 عدد
25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  6 عدد
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 9,900,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  6 عدد
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
390,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  10 عدد
2,000,000 - 9,200,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  5 عدد
1,100,000 - 6,200,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  10 عدد
3,000,000 - 9,000,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 تومان
فروشگاه خندان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...