سطل زباله اداری، پلاستیکی کوچک

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

توقف تولید و فروش

سطل اداری 25 لیتر با طرحی زیبای خود مناسب دفاتر اداری،بانک ها،هتل ها و ... میباشد وجود سینی مانع از نفوذ رطوبت به زمین می گردد.ایمن ترافیک عرضه کننده تجهیزات شهری و سطل های زباله پلاستیکی می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
350,000 - 410,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 - 55,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  2 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  4 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  6 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
175,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
145,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000 - 25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
98,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
390,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  12 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 قطعه
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...