سطل زباله اداری، پلاستیکی کوچک

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

توقف تولید و فروش

سطل اداری 25 لیتر با طرحی زیبای خود مناسب دفاتر اداری،بانک ها،هتل ها و ... میباشد وجود سینی مانع از نفوذ رطوبت به زمین می گردد.ایمن ترافیک عرضه کننده تجهیزات شهری و سطل های زباله پلاستیکی می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
82,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 300,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 قطعه
2,000,000 - 9,200,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  5 قطعه
2,100,000 - 4,900,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  6 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  5 قطعه
1,100,000 - 6,200,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 - 9,900,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 قطعه
350,000 - 410,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 قطعه
3,000,000 - 9,000,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  12 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 - 75,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  5 قطعه
3,000,000 - 6,200,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 قطعه
390,000 تومان
صنایع فلزی وحدت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...