سطل آشغال فلزی شهری KAM-214

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

توقف تولید و فروش

سطل زباله شهری ضربه گیر و هنگام برخورد اجسام سنگین مانع از آسیب به محفظه می شود و در برابر مواد آتش زا مقاوم می باشد.ایمن ترافیک کالا اقدام به فروش انواع سطل زباله شهری در اندازه های متفاوت کرده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  6 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 قطعه
3,000,000 - 9,000,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  5 قطعه
3,000,000 - 6,900,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  6 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
210,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
90,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
125,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
340,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  12 قطعه
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  12 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
550,000 - 670,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  4 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  2 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  10 قطعه
2,000,000 - 9,200,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  5 قطعه
2,100,000 - 4,900,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 6,900,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  12 قطعه
45,000 تومان
فروشگاه خندان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...