سری تراش CNC مدل NN-20J3 XB

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

توقف تولید و فروش

شرکت کنترل افزار تبریز نماینده انحصاری دستگاههای CNC سری تراش شرکت Nomura کره استفاده از دو اسپیندل اصلی و فرعی و محورB، و ابزارهای مختلف برای تولید قطعات مختلف ایمپلنت از جمله اباتمنت و پیچ ایمپلنت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
234,326,347 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
362,593,187 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,103,308,900 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
50 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
513,902,300 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
325,533,187 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
383,793,687 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
257,194,547 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
229,811,022 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
193,996,347 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
289,205,122 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
212,526,347 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...