سری تراش CNC مدل NN-20J3 XB

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

توقف تولید و فروش

شرکت کنترل افزار تبریز نماینده انحصاری دستگاههای CNC سری تراش شرکت Nomura کره استفاده از دو اسپیندل اصلی و فرعی و محورB، و ابزارهای مختلف برای تولید قطعات مختلف ایمپلنت از جمله اباتمنت و پیچ ایمپلنت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
283,595,982 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
232,909,674 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
601,623,647 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
256,177,359 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
214,379,674 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
322,352,676 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
460,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
130,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
462,073,127 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
260,159,674 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
435,806,852 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,311,370,934 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
391,116,852 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...