سری الک آزمایشگاهی استیل خاک

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

سری الک آزمایشگاهی استیل خاک با فریم استنلس استیل و با تورهای استیل با بهترین کیفیت تولید می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
10,000,000 - 24,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000,000 - 5,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
410,000,000 - 500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
230,000,000 - 250,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 بسته
15,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
12,000,000 - 65,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
5,600,000 - 59,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000,000 - 270,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
10,000,000 - 25,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
700,000 - 1,200,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...