سرنگ 10 سی سی پیستون دار یزد

syrang 10cc piston dar yazd

دسته بندی محصول:  ابزار تحلیلی بالینی

قیمت:   1,880 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
سرنگ یک وسیله برای پزشکی و ضرورت شدید برای بیماران می باشد که می توان با آن دارو را تزریق کرد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پرتو دانش آسمان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
پارس مدار آسیا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پرتو دانش آسمان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پرتو دانش آسمان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پرتو دانش آسمان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000 تومان
پارس مدار آسیا
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
پارس مدار آسیا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پرتو دانش آسمان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پرتو دانش آسمان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
پارس مدار آسیا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پرتو دانش آسمان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
پارس مدار آسیا
حداقل سفارش  1 عدد
12,000 تومان
پارس مدار آسیا
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 تومان
پارس مدار آسیا
حداقل سفارش  1 عدد
18,000 تومان
پارس مدار آسیا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  250 عدد
6,950 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  400 عدد
1,200 تومان
حداقل سفارش  400 عدد
700 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  400 عدد
900 تومان
حداقل سفارش  400 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  400 عدد
1,200 تومان
حداقل سفارش  600 عدد
2,600 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
2,300 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  400 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  400 عدد
1,150 تومان
حداقل سفارش  400 عدد
1,800 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  400 عدد
3,700 تومان
حداقل سفارش  400 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...