سرم خون جنین گاو محصول جیبکو

Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Liquid Supplement

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) has since been found suitable for a variety of mammalian cells, including HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytes, and carcinomas

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
284,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
216,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
345,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
500,000 - 1,550,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2 بسته
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
188,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,700,000 - 1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,100,000 - 1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...