سرعت گیر پلاستیکی 33*200 سانتی متر

Street Speed bump 200*33cm

دسته بندی محصول:  سرعت گیر

قیمت:   220,000 - 260,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
سرعتگیر دو متری در دو نیمه 100*33 طراحی و ساخته شده است ابعاد این سرعتگیر امکان کاهش سرعت تا 10 کیلومتر را فراهم میسازد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 - 140,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  4 قطعه
95,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  4 قطعه
85,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
60,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 - 45,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 قطعه
50,000 - 60,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  4 قطعه
75,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  4 قطعه
75,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
400,000 - 450,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 قطعه
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  12 قطعه
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  5 قطعه
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,400,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
320,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
750,000 - 820,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
220,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
400,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  24 قطعه
12,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 - 140,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...