سرخ کردنی تابه گردان گازی

دسته بندی محصول:  سایر ماشین آلات تولید مواد غذایی

توقف تولید و فروش

سرخ کردنی تابه گردان گازی ، در سه مدل 60 لیتری ، 80 لیتری و 120 لیتری ارائه شده توسط تیان گاز استیل

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
42,000,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 900,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 500,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 100,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 100,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000,000 - 1,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000,000 تومان
میلاد افزار تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
12,310,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 20,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 عدد
5,136,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 250,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000,000 - 95,000,000 تومان
ماشین سازی یادگاری
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 150,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
3,103,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 100,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000,000 - 500,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 30,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
19,150,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1 عدد
18,190,000 تومان
اصفهان جهان کار


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...