سدیوم لوریل سولفات (sls)

Sodium lauryl sulfate2

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

یکی از مهمهترین کاربرد های سدیوم لوریل سولفات در خمیر دندان ها و شامپو ها است و در این دو مورد بسیار کاربرد دارد در شرکت اکسین شیمی این محصول در کیسه های 25 کیلویی عرضه میگردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
107,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
168,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
130,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,460,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
117,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
180,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
180 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
143,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
127,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
187,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...