سدیم کلرید 116224 مرک

Sodium chloride 116224 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   350,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
سدیم کلرید 116224 مرکSodium chloride 116224 Merckسدیم کلرید (به انگلیسی: Sodium Chloride)که فرمول شیمیایی آن NaCl است، یک ترکیب یونی است که از نسبت‌های معادل سدیم و کلر تشکیل شده‌است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  10 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  250 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  500 بسته
800,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
600,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
1,790,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 بسته
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
329,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
310,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
360,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...