سدیم کربوکسی متیل سلولز زیگما 419273

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
سدیم کربوکسی متیل سلولز زیگما 419273 ، Synonym: Carboxymethylcellulose sodium salt CAS Number 9004-32-4


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
182,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
144,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
135,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
122,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
5,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 گرم
198,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
164,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
116,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
122,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
155,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 گرم
130,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
143,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
185,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
110,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 گرم
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
163,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
107,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  50 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  250 گرم
44 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...