سدیم پراکسید 106563 مرک

Sodium peroxide 106563 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   202,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
سدیم پراکسید 106563 مرک Sodium peroxide 106563 Merck این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه می شود .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  5
3,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10
400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
80,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1
8,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  100
350,000 - 400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
210,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
1,100,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500
750,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
850,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,950,000 تومان
آستن فن آور


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
230,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 تومان
حداقل سفارش  1
180,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
حداقل سفارش  1
107,000 تومان
حداقل سفارش  1
208,000 تومان
حداقل سفارش  1
152,000 تومان
حداقل سفارش  1
152,000 تومان
حداقل سفارش  10
200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...