سدیم هیدروژن سولفیت مرک آلمان 806356 Sodium hydrogen sulfite

دسته بندی محصول:  پلیمر

توقف تولید و فروش

(39% solution in water) for synthesis

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گونش شیمی صنعت
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
کیمیاگران سیالات حفاری
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
کیمیاگران سیالات حفاری
حداقل سفارش  20
48,000 - 54,000 تومان
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
50,000 تومان
آریو رنگ ویرا
حداقل سفارش  25000
توقف تولید و فروش
آرمان سازه نگار
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
کیمیاگران سیالات حفاری
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گونش شیمی صنعت
حداقل سفارش  1
200,000 - 500,000 تومان
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پالندآب شیمی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیاگران بهزیست
حداقل سفارش  25
110,000 - 120,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  25
90,000 - 100,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیاگران بهزیست
حداقل سفارش  25
60,000 - 70,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الساپا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...