سدیم بوروهیدرید 806373 مرک

Sodium borohydride 806373 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   350,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
سدیم بوروهیدرید 806373 مرکSodium borohydride 806373 Merckسدیم بوروهیدرید 806373 مرک توسط این شرکت ارائه میشود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  250 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,000,000 - 1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
800,000 - 900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  50 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 بسته
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
370,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
360,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
550,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
420,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...