سدیم بورهیدرید 818823 مرک

Sodium borohydride 818823 merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   123,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
سدیم بورهیدرید 818823 مرکSodium borohydride 818823 merck

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
ایران شیمی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
104,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
181,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
190,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
122,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
152,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
116,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
130,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
148,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
153,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
169,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
158,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
119,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
184,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
169,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
120,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...