ست کنترل دیجیتالی ونزو

Digital control set

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   220,000 - 550,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ست کنترل دیجیتالی ونزو یا به اصطلاح کله گی دیجیتال برای جاهایی می توان استفاده کرد که آب ورودی به پمپ، فشار داشته باشد و در جاهایی که آب ورودی به پمپ فشار نداشته باشد نمی توان از این کلید استفاده کرد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
12,768,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,536,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,876,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,160,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,720,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,825,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,475,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,576,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,684,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,612,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
48,890,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
55,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 3,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...