ست کنترل دیجیتالی ونزو

Digital control set

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   220,000 - 550,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ست کنترل دیجیتالی ونزو یا به اصطلاح کله گی دیجیتال برای جاهایی می توان استفاده کرد که آب ورودی به پمپ، فشار داشته باشد و در جاهایی که آب ورودی به پمپ فشار نداشته باشد نمی توان از این کلید استفاده کرد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
59,178,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
100,116,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,345,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
231,955,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,948,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,708,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,950,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,175,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
33,696,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,020,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
60,692,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی ارکان فلز
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,330,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,170,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
48,570,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,440,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
55,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...