ست کنترل دیجیتالی ونزو

Digital control set

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   220,000 - 550,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ست کنترل دیجیتالی ونزو یا به اصطلاح کله گی دیجیتال برای جاهایی می توان استفاده کرد که آب ورودی به پمپ، فشار داشته باشد و در جاهایی که آب ورودی به پمپ فشار نداشته باشد نمی توان از این کلید استفاده کرد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,072,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,040,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
75,230,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,232,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,655,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
52,404,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
41,750,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
46,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,921,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,816,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,156,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,184,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,051,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,880,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,850,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,580,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
55,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...