ست کامل ابزار آزمایشگاهی مدل KPT – LS - 18

TESTING TOOLS

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   1,000,000 - 2,500,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت صنعتی ابزار بسته بندی خراسان ارائه ست کامل ابزار آزمایشگاهی ویژه کارخانجات صنایع غذایی و کنسرو سازی دارای خلاء سنج، کولیس دیجیتالی، درب باز کن قوطی، فیلر اندازه گیری


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
1,150,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
24,960 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
0 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
370,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
2,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
190,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
370,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,150,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
590,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
62,865 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
100,000,000 - 800,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
12,000,000 - 350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 1,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 550,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 90,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 95,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 250,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 850,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000,000 - 1,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 9,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000,000 - 1,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 90,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...