ست تعیین ارزش ماسه ای (SE)

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

تعیین ارزش ماسه ای SE یا تعیین مقدار هم ارز ماسه ای خاک یک آزمایش سریع کنترل مصالح در پای کار می ‏باشد.منظور


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
20,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
20,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
4,500,000,000 - 5,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
150,000,000 - 180,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
20,000,000 - 45,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
70,000,000 - 180,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
500,000 - 7,800,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 - 11,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
450,000,000 - 700,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
54,000,000 - 58,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000,000 - 300,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
15,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
10,000,000 - 25,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 - 600,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...