سایپرمترین بهداشتی - 10 درصد امولسیون

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی خانگی

توقف تولید و فروش

حشره کش سایپرمترین حشره کشی تماسی و گوارشی با قدرت زیاد و دوام طولانی است که در اماکن مسکونی ، صنعتی، دامداری و مرغداری ها مصرف میگردد. این سم قابل حل در آب بوده و بوسیله دستگاه سم پاش سمپاشی میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
19,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 ليتر
14,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
اکسین شیمی توس
حداقل سفارش  250 ليتر
30,000 - 35,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 ليتر
19,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 ليتر
35,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  5 ليتر
9,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 ليتر
12,200 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 ليتر
14,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
222,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
143,900 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
19,700 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
16,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
14,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
78,400 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
19,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
16,900 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
35,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
202,800 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
19,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
19,700 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
16,900 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
18,300 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
16,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
14,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...