سایدینگ نمای خارجی گالوانیزه

دسته بندی محصول:  مصالح ساختمانی فلزی

توقف تولید و فروش

سایدینگ نمای خارجی گالوانیزه ، محصول مورد استفاده در نمای خارجی با جنس ورق گالوانیزه نماسازان امروز


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  5 متر مربع
100,000 - 500,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  10 متر مربع
70,000 - 100,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  500 متر مربع
6,000 - 9,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  100 متر مربع
9,500 - 9,800 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10 متر مربع
100,000 - 200,000 تومان
گروه آرتین پولاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
57,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر مربع
59,000 - 99,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر مربع
40,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...