ساپورت لمبوساکرال 23007 LUMBOSACRAL SUPPORT

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

قیمت:   830,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ساپورت لمبوساکرال 23007 LUMBOSACRAL SUPPORT فروش ساپورتهای ارتوپدی با برند WELLCARE

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
2,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
6,800,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
6,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
6,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
220,000,000 - 280,000,000 تومان
شفا الکترو پژواک
حداقل سفارش  1
150,000 - 2,200,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
150,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
65,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 60,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
1,950,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
250,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
4,500,000 - 5,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
150,000 - 550,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
11,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
1,950,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
646,000 تومان
حداقل سفارش  1
231,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,318,000 تومان
حداقل سفارش  1
113,000 تومان
حداقل سفارش  1
310,000 تومان
حداقل سفارش  1
114,000 تومان
حداقل سفارش  1
167,000 تومان
حداقل سفارش  1
375,000 تومان
حداقل سفارش  1
514,000 تومان
حداقل سفارش  1
293,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
حداقل سفارش  1
129,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...