سانتریفیوژ 16 شاخه ایرانی

centrfuge universal

دسته بندی محصول:  سانتریفیوژ آزمایشگاهی (دستگاه گریز از مرکز)

توقف تولید و فروش

سانتریفیوژ8-12-16-24-28 شاخه تنظیم زمان از 1 تا 99 دقیقه دارای مدل 4 شاخه 50 سی سی مخصوص لوله های فالکون دور قابل تنظیم از 800 تا 4000 دور در دقیقه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
45,000,000 - 400,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 400,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 160,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
800,000,000 - 1,200,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
140,000,000 - 170,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 95,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 400,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
7,000,000 - 14,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
70,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
70,000,000 - 200,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
900,000,000 - 1,100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
300,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
76,000,000 - 170,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
500,000 - 2,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
60,000,000 - 130,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 400,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...