سانتریفوژ centrifuge آزمایشگاهی مدل TAT-cen16

دسته بندی محصول:  سانتریفیوژ آزمایشگاهی (دستگاه گریز از مرکز)

توقف تولید و فروش

دستگاه جهت دو فاز کردن و بدست آوردن رسوبات نمونه های آزمایشگاهی سانتریفیوژ فول دیجیتال در تعداد شاخه های مختلف و انواع سانتریفوژ ژربر، سروفیوژ ، میکروهماتوکریت ، میکروفیوژ عرضه میگردد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 - 400,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
90,000,000 - 170,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000,000 - 60,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
900,000,000 - 1,100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 - 350,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000,000 - 130,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 - 500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 2,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 95,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
43,000,000 - 140,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...