ساق بند زانوبند الاستیک تن یار :: Tanyar

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

توقف تولید و فروش

ساق بند زانوبند الاستیک تن یار با ایجاد فشار محیطی و حفظ تعادل گرمایی موجب حمایت خفیف زانو و ساق پا می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جفت
150,000 - 550,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 جفت
2,061,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 جفت
9,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 جفت
6,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 جفت
5,000,000 - 6,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 جفت
480,000 - 650,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 جفت
276,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 جفت
372,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 جفت
143,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 جفت
250,000 - 550,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 جفت
4,000,000 - 5,300,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 جفت
700,000 - 1,500,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 جفت
4,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 جفت
869,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 جفت
158,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 جفت
186,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 جفت
1,500,000 - 2,500,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 جفت
348,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 جفت
342,000 تومان
هما ویژن طب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...