ساق بند زانوبند الاستیک تن یار :: Tanyar

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

توقف تولید و فروش

ساق بند زانوبند الاستیک تن یار با ایجاد فشار محیطی و حفظ تعادل گرمایی موجب حمایت خفیف زانو و ساق پا می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جفت
150,000 - 2,200,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 جفت
3,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 جفت
5,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 جفت
4,900,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 جفت
250,000 - 550,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 جفت
6,200,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 جفت
3,900,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 جفت
320,000,000 - 350,000,000 تومان
شفا الکترو پژواک
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 جفت
12,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 جفت
150,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 جفت
9,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 جفت
13,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 جفت
9,300,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 جفت
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...