ساعت و تقویم دیواری دیجیتال مدل تابلو روان بانکی D

D

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

توقف تولید و فروش

نمایشگر رطوبت سنج و دماسنج دیجیتال led نمایشگرهای چند منظوره دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، دمای محیط، رطوبت، تایمر و شمارنده، کرنومتر، آلارم، روز هفته و دیگر امکانات


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
480,000 - 550,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
540,000 - 655,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
995,000 - 1,250,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 1,900,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
780,000 - 985,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
235,000 - 2,955,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,230,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
540,000 - 650,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
880,000 - 955,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
2,250,000 - 2,850,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
555,000 - 655,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 - 290,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 - 355,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
640,000 - 850,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 - 290,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
735,000 - 955,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,280,000 - 1,750,000 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...