ساعت اذان گو مسجد طرح حرم مدل K1

Azan Go Mosque, Shrine Design Model K1

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

توقف تولید و فروش

تابلو ساعت LED حرم امام رضا با امکاناتی نظیر پخش انوع آیه قرآن، پخش اذان خودکار، پخش انواع دعا، نمایش اوقات شرعی، نمایش ذکر روز، تبریک و تسلیت اتوماتیک مناسبت ها، نمایش ساعت به صورت عقربه ای و...


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
33,300,000 - 36,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 50,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
12,900,000 - 16,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
41,000,000 - 52,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 - 10,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 850,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
22,300,000 - 24,500,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 50,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1 عدد
360,000 - 460,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
17,100,000 - 20,300,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 850,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 - 98,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
391,800 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...