ساعت اذان گو برای مسجد مدل B3 افقی

SAAT B3 OFOGHI

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

توقف تولید و فروش

تابلو ال ای دی مسجد (اذان گو) با امکاناتی نظیر پخش انوع آیه قرآن، پخش اذان، پخش انواع دعا، نمایش اوقات شرعی، ذکر روز، تبریک و تسلیت اتوماتیک مناسبت ها، نمایش ساعت به صورت عقربه ای و...


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
44,800,000 - 56,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 50,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
41,000,000 - 52,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 50,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,700,000 - 4,200,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 - 98,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
42,200,000 - 45,500,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
38,800,000 - 41,900,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
368,490 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 50,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
41,000,000 - 545,000,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
12,900,000 - 16,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 - 10,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
53,000,000 - 66,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
391,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
66,600,000 - 71,900,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 50,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...