ساعت اذان گوی دیجیتال مدل SK1

SK1

دسته بندی محصول:  سایر قطعات الکترونیک

توقف تولید و فروش

تابلو روان ال ای دی بانک LED مناسب برای اداره جات، بانک ها، موسسات، مدارس و... با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، روز هفته، دمای محیط، متن دلخواه،

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
8,400,000 - 8,500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1 - 1,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
13,823,210 - 13,900,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
306,000,000 - 306,200,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
92,395,210 - 92,450,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,491,400 - 3,500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
5,664,280 - 5,700,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
699,000,000 - 699,100,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
47,260,190 - 480,149,100 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
300,000,000 - 301,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
10,300,000 - 10,400,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
35,500,000 - 35,600,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
181,000,000 - 181,100,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
18,678,890 - 18,780,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
119,000,000 - 119,100,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
87,691,520 - 87,700,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,926,920 - 3,014,040 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1 - 1,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
34,063,110 - 35,063,110 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
17,000,000 - 17,500,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...