زیرکونیوم ( IV) کلراید مرک 808913

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش زیرکونیوم کلراید و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 گرم
126,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
141,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
115,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
102,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
22,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1 گرم
109,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 گرم
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
136,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
176,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
154,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
190,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
131,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
180 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...