زانوی پلی اتیلنی

دسته بندی محصول:  سایر محصولات پلاستیکی

توقف تولید و فروش

برحسب ضرورت در پروژه های متفاوت به تغییر جهت مسیر لوله کشی نیاز پیدا می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1
17,000 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  1
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  10
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1
500 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  10
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1
450 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
18,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1
80 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  1
2,000 - 20,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  10
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1
739 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  10
82,000 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  1
10,800 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10
139,650 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1
650 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
1,650 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
2,000 - 20,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  1
2,200 تومان
بازرگانی متین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...