ریفامپیسین دی هیدرو کلراید Rifamycin AMP مدل R008

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ریفامپیسین دی هیدرو کلراید Rifamycin AMP مدل R008 ، CAS Number: 13292-46-1; Formula: C43H58N4O12; Formula Weight: 822.94; Store below 0°C.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
142,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
177,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
161,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
155,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
182,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 گرم
187,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
212,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  160 گرم
35,000 - 38,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 گرم
169,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
184,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
168,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
128,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
204,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  50 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...