ریسه مناسبتی

دسته بندی محصول:  سایر خدمات کسب و کار

قیمت:   1,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ریسه الوان: در جنس پلی استر به صورت متری و بسته ای تهیه می شود. و چاپ های متنوع روی آن انجام می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 بسته
0 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 بسته
0 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 5,000,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1000000 بسته
500 - 1,500 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 بسته
5,000,000 - 8,000,000 تومان
ارشیا تجارت
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
180,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...