رکتیفایر متغیر سه فاز آبکاری

دسته بندی محصول:  رکتیفایر

قیمت:   50,100,000 - 100,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
رکتیفایر متغیر یا منبع تغدیه قابل تنظیم


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,000,000 - 99,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,000,000 - 99,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,110,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,010,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
710,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,110,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
301,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,410,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
99,100,000 - 120,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,100,000 - 100,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...