رول پلاست

دسته بندی محصول:  اجزای سقف شبکه ای

توقف تولید و فروش

امروزه استفاده از کارتن پلاست در صنعت ساختمان ضمن سرعت بخشی به روند اجرای پروژه های ساختمانی و با افزایش ایمنی و کاهش هزینه ها جایگزین مناسب برای مصالح و تجهیزات قدیمی می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  50
135,000 - 155,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  200
129,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  150
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آسمان نما آبی بوم
حداقل سفارش  40
175,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  50
124,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100
50,000 - 120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  100
10,000 تومان
دکوراسیون زمانی
حداقل سفارش  30
190,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  200
145,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...