رول پلاست

دسته بندی محصول:  اجزای سقف شبکه ای

توقف تولید و فروش

امروزه استفاده از کارتن پلاست در صنعت ساختمان ضمن سرعت بخشی به روند اجرای پروژه های ساختمانی و با افزایش ایمنی و کاهش هزینه ها جایگزین مناسب برای مصالح و تجهیزات قدیمی می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  50
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آسمان نما آبی بوم
حداقل سفارش  10
50,000 تومان
دکوراسیون زمانی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  150
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  40
توقف تولید و فروش
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  100
50,000 - 120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  30
توقف تولید و فروش
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  200
توقف تولید و فروش
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  30
توقف تولید و فروش
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  100
0 تومان
دکوراسیون زمانی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آق پروفیل گلستان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع کارتن پلاست نفیس


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...