روفتاپ پکیج 20 تن پاسکو

Rooftop package of 20 tons of Pasco

دسته بندی محصول:  سیستم تهویه هوا

قیمت:   80,000,000 - 150,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
روفتاپ پکیج 20 تن پاسکو به روی پست بام برای ایجاد هوای خنک درون ساختمان نصب می شود که توسط شرکت تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما طبق سفارش شما ساخته می شود.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیان مبتکر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی آردا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیان مبتکر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیان مبتکر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیان مبتکر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیان مبتکر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیان مبتکر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیان مبتکر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیان مبتکر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیان مبتکر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیان مبتکر پارس
حداقل سفارش  1
400,000,000 - 700,000,000 تومان
تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 10,000,000 تومان
تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 1,500,000 تومان
تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 30,000,000 تومان
تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 35,000,000 تومان
تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 15,000,000 تومان
تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 7,000,000 تومان
تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 10,000,000 تومان
تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
5,000,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 35,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,000,000 - 700,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 15,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...