روغن پایه روانکار sn350/sn500/sn150 /basoil

Base Oil Sn500/ Sn150/sn350

دسته بندی محصول:  نفت خام

توقف تولید و فروش

روغن پایه روانکار sn500/sn150 درجه OPEC روغن پایه به روغنی گفته می شود که به عنوان یک پایه برای روانکار محسوب می شود. مهم ترین جز تشکیل دهنده ی روانکارها از لحاظ حجمی، روغن پایه می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 تن
توقف تولید و فروش
پالایشگاه نفت رازی
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
پالایشگاه نفت رازی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  100 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  97 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 تن
5,400,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...