روغن عملیات حرارتی کوئیچ (QUENCH VM48)

دسته بندی محصول:  روغن

توقف تولید و فروش

روغن عملیات حرارتی کوئیچ (QUENCH Oil) یک روغن خنک کننده با مقاومت بسیار بالا در برابر حرارت است، که به دلیل استفاده از افزودنیهای ویژه در فرمولاسیون آن از خصوصیات منحصر بفردی برخوردار است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
بازرگانی اسماعیلیان و شرکاء
حداقل سفارش  1 ليتر
9,300,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  209 ليتر
9,400,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
7,900,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
9,100,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  1 ليتر
7,050,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
9,800,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  209 ليتر
5,450,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
بازرگانی اسماعیلیان و شرکاء
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
پرتو روغن خاورمیانه
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
پرتو روغن خاورمیانه
حداقل سفارش  209 ليتر
8,150,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  209 ليتر
5,600,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  209 ليتر
8,250,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
9,100,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
بازرگانی اسماعیلیان و شرکاء
حداقل سفارش  1 ليتر
8,500,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  208 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...