روغن حرارتی سنتتیک تا دمای 300 درجه

دسته بندی محصول:  روغن

توقف تولید و فروش

روغن حرارتی سنتتیک تا دمای 300 درجه درجه سانتی گرادبا کد lubtherm 300 و پایداری بسیار زیاد در مقابل اکسیداسیون و تجزیه حرارتی و عدم تشکیل لجن های اسیدی و کک

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی اسماعیلیان و شرکاء
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,100,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
167,000 - 179,000 تومان
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,800,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  209 کیلوگرم
8,150,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7,050,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
163,000 - 174,000 تومان
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  209 کیلوگرم
5,600,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,300,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  209 کیلوگرم
9,400,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
165,000 - 175,000 تومان
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
زربرگ سپیدار نوین
حداقل سفارش  209 کیلوگرم
8,250,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,100,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  209 کیلوگرم
5,450,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی اسماعیلیان و شرکاء
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
پرتو روغن خاورمیانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7,900,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
پرتو روغن خاورمیانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,500,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  208 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...