روتین هیدرات r5143 سیگما

Rutin hydrate r5143 sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   119,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
روتین هیدرات r5143 سیگماRutin hydrate r5143 sigmaاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
240,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  100 بسته
290,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 بسته
520,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  100 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
750,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
850,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 - 1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1 بسته
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
40,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
750,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
260,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
180,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
107,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
208,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
152,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
152,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...