رنگ سنج (کالریمتر) کمپانی Hach آمریکا

Colorimeter Hach Amrica All models

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   1,000 - 2,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
رنگ سنج (کالریمتر) کمپانی Hach آمریکا. شرکت پارس طب نوین بین‌الملل با بیش از 30 سال سابقه در لوازم آزمایشگاهی آمادگی خود را جهت ارائه دستگاه رنگ سنج کمپانی هک اعلام می‌دارد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
383,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
640,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
12,610 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
215,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
12,355 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
501,600 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
368,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
1,509,500 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
2,600,000 تومان
کاوش آزما
حداقل سفارش  1 عدد
789,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
255,700 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
22,000,000 - 65,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
570,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
625,400 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
390,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 400,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...