رنگ دیسپرس کد 60 مدل disp blue BG

دسته بندی محصول:  رنگ

قیمت:   990,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
رنگ دیسپرس کد 60 مدل disp blue BG رنگ دیسپرس شیمی پخش،ناوک 25کیلوگرم

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 کیلوگرم
160,000 تومان
روح رنگ بابل
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
20,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
530,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  150 کیلوگرم
65,000 تومان
روح رنگ بابل
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
300,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
150,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
150,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  100 کیلوگرم
50,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
65,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
95,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
55,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
7,500 تومان
حداقل سفارش  220 کیلوگرم
95,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
123,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,000 تومان
حداقل سفارش  150 کیلوگرم
75,500 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
65,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
100,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
100,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
215,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
100,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
85,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
85,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
210,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
165,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...