رنگ دیسپرس کد 211 مدل disp yellow 4gls200%

دسته بندی محصول:  رنگ

قیمت:   235,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
رنگ دیسپرس کد 211 مدل disp yellow 4gls200% رنگ دیسپرس شیمی پخش،ناوک 25کیلوگرم

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
660,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنعت شیمیایی آرین ارژن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  150 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
20,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
450,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
150,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
350,000 تومان
فناوری های نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  100 کیلوگرم
55,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
48,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
123,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
50,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
85,000 تومان
حداقل سفارش  150 کیلوگرم
75,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
100,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
65,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
100,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
65,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
95,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
350,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
73,000 تومان
حداقل سفارش  220 کیلوگرم
95,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
45,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
85,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...