رنگ تمام پلاستیک پارس

دسته بندی محصول:  رنگ و پوشش صنعتی

توقف تولید و فروش

رنگ تمام پلاستیک پارس قابل شستشو در بسته بندی های 2/5 گالن (دبه)، گالن موجود می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  200 ليتر
300,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
65,000 - 235,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  250 ليتر
27,000 - 30,000 تومان
هومن شیمی فام
حداقل سفارش  4 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 ليتر
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24000 ليتر
4,500 - 4,700 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
120,000 تومان
رنگ دلفین
حداقل سفارش  4 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
65,000 - 235,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
65,000 - 245,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20 ليتر
200,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
120,000 تومان
رنگ دلفین
حداقل سفارش  10 ليتر
90,000 تومان
فناوری های نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...