رنگدانه GH406WHI سفیدکننده یخچالی

دسته بندی محصول:  PVC (پی وی سی)

توقف تولید و فروش

کیمیاران تولیدکننده رنگدانه‌ ای برای پلاستیک‌ها به خصوص پی وی سی(PVC) جهت ایجاد رنگ سفید یخچالی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
30,000 - 130,000 تومان
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1
100,000 - 120,000 تومان
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  20
20,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  50
30,000 - 45,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  5
50,000 - 75,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  500
30,000 - 50,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1
30,000 - 50,000 تومان
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1
38,900 تومان
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1
53,000 تومان
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1
24,300 تومان
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  500
15,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  5
130,000 - 180,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
120,000 - 130,000 تومان
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1
35,000 تومان
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
23,700 تومان
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1
50,000 - 70,000 تومان
گروه تولیدی کاراکابین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...