رله های فونیکس کنتاکت Phoenix Contact Relays

دسته بندی محصول:  رله

توقف تولید و فروش

رله های فونیکس کنتاکت Phoenix Contact Relays واردات رله PLC فونیکس (PHONIX) در ولتاژهای24 ولت و 12 ولت یک کنتاکت و 2 کنتاکت جهت شرکتهای اتوماسیونی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
215,000 - 315,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 - 380,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,240,000 - 2,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 - 170,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,690,000 - 2,500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
440,000 - 600,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
180,000 - 280,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
725,000 - 800,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
190,000 - 300,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
260,000 - 500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
410,000 - 420,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
315,000 - 350,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
290,000 - 310,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
470,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 - 500,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...