رله ثانویه همیانفن حفاظت از تابلوودژنکتور

-HAMIAN FAN -AEG SAM DOA 2.1

دسته بندی محصول:  رله

قیمت:   70,000,000 تومان / دست

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
رله ثانویه
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
رله ثانویه همیانفن ساخت کشور ایران جهت حفاظت جریان زیادقطع دژنکتوردرتابلوها مورد استفاده قرارمی گیردو باعث قطع به موقع برکریا دژنکتورمی شود رله ثانویه هماینفن دارای گارانتی شرکت همیانفن می باشد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دست
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دست
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دست
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دست
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دست
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دست
164,330 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
278,970 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دست
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دست
77,240 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
143,510 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دست
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دست
252,390 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  5 دست
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دست
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دست
757,100 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
1,039,560 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  10 دست
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دست
308,080 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دست
28,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
105,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
400,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...