رزین کاتیونی و آنیونی - Purolite

Ion exchange resine cation & anion

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   42,000 - 45,000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
رزین های کاتیونی و آنیونی جهت حذف کاتیون و آنیون های آب و کاهش سختی آب مورد استفاده قرار میگیرند. شیمیایی بوعلی سینا وارد کننده رزین کاتیونی و آنیونی و سایر رزین های اختصاصی پرولایت می باشد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
207,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
1,000,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
159,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 ليتر
600,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
164,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
240,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
1,480,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 ليتر
320,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5 ليتر
900,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 ليتر
280,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
12,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  25 ليتر
110,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
1,700,000 - 1,750,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4,200 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
92,000 - 96,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
73,000 - 76,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
21,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  25 ليتر
23,500 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
62,000 - 83,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
49,000 - 52,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
42,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
82,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  40 ليتر
3,500 - 8,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
1,700,000 - 1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
150,000 - 160,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...