رزین کاتیونی و آنیونی - Purolite

Ion exchange resine cation & anion

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   40,000 - 45,000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
رزین های کاتیونی و آنیونی جهت حذف کاتیون و آنیون های آب و کاهش سختی آب مورد استفاده قرار میگیرند. شیمیایی بوعلی سینا وارد کننده رزین کاتیونی و آنیونی و سایر رزین های اختصاصی پرولایت می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
199,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
137,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
213,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
149,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
135,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
174,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
119,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
165,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
173,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
171,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
40,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 ليتر
125,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
135,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
160,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 ليتر
100,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
3,900 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
34,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
1,500,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
12,500 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
80,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
90,000 - 96,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
35,000 - 36,500 تومان
حداقل سفارش  25 ليتر
25,000 - 29,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
46,000 - 47,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
18,500 - 19,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
90,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
48,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  40 ليتر
4,500 - 7,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
150,000 - 165,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
1,900,000 - 2,100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...