رزین پلی استر کیوراسیون با TGIC

دسته بندی محصول:  رنگ و پوشش صنعتی

توقف تولید و فروش

رزین پلی استر کیوراسیون با TGIC با جریان پذیری عالی و خواص مکانیکی خیلی خوب ارائه محصول توسط شرکت شیمی پوشش کالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  3000 کیلوگرم
3,000 - 4,000 تومان
هومن شیمی فام
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
101,800 تومان
هومن شیمی فام
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
29,000 تومان
روح رنگ بابل
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
200,000 - 500,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
350,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
200,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  150 کیلوگرم
80,000 تومان
روح رنگ بابل
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
120,000 تومان
رنگ دلفین
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
168,800 تومان
هومن شیمی فام
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
120,000 تومان
رنگ دلفین
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  150 کیلوگرم
120,000 تومان
روح رنگ بابل
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  150 کیلوگرم
90,000 تومان
روح رنگ بابل
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
27,600 تومان
هومن شیمی فام
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
300,000 تومان
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...