رزین آنیونی A400

ANION RESIN A400

دسته بندی محصول:  پلیمر

قیمت:   110,000 - 130,000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
رزین آنیونی قوی با ظرفیت عملکرد بالا و قابلیت کاهش سطح سیلیکا موجود در آب - شیمیایی بوعلی سینا فروشنده رزین آنیونی A400 پرولایت


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
200,000 - 500,000 تومان
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  25 ليتر
110,000 - 120,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
12,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
1,700,000 - 1,750,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4,200 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
92,000 - 96,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
73,000 - 76,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
21,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
62,000 - 83,000 تومان
حداقل سفارش  25 ليتر
23,500 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
49,000 - 52,000 تومان
حداقل سفارش  40 ليتر
3,500 - 8,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
42,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
82,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
42,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
1,700,000 - 1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
150,000 - 160,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...