رزین آنیونی A400

ANION RESIN A400

دسته بندی محصول:  پلیمر

قیمت:   100,000 - 120,000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
رزین آنیونی قوی با ظرفیت عملکرد بالا و قابلیت کاهش سطح سیلیکا موجود در آب - شیمیایی بوعلی سینا فروشنده رزین آنیونی A400 پرولایت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  100 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  250 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  20 ليتر
25,000 - 30,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
1,500,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
3,900 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
90,000 - 96,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
12,500 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  25 ليتر
25,000 - 29,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
18,500 - 19,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
34,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
40,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
80,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
35,000 - 36,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
48,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
46,000 - 47,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
90,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  40 ليتر
4,500 - 7,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
150,000 - 165,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
1,900,000 - 2,100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...